പദ്ധതി

സോളാർ ഹോം സിസ്റ്റം

സോളാർ ഹോം സിസ്റ്റം
പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്ന ഊർജ്ജം പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗിക്കുക, ശുദ്ധവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും, വൈദ്യുതി ബില്ലുകൾ ലാഭിക്കുക, വൈദ്യുതി ബില്ലുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിന് കനത്ത ഇൻഷുറൻസ് നൽകുക.

സോളാർ ബസ് സ്റ്റേഷൻ

സോളാർ ബസ് സ്റ്റേഷൻ
സോളാർ വൈദ്യുതി വിതരണം, വിഭവങ്ങൾ ലാഭിക്കൽ.പകൽ സമയത്ത് സൗരോർജ്ജത്തെ ആശ്രയിക്കുക, രാത്രിയിൽ ലൈറ്റിംഗിനോ പ്രക്ഷേപണത്തിനോ വൈദ്യുത വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, ഇത് വിഭവങ്ങളുടെ പുനരുപയോഗത്തിൽ വളരെ പുരോഗമിച്ചിരിക്കുന്നു.

സോളാർ പാർക്കിംഗ് സ്ഥലം

സോളാർ പാർക്കിംഗ് സ്ഥലം
മനോഹരമായ രൂപം, ശക്തമായ പ്രായോഗികത, ഊർജ്ജ സംരക്ഷണവും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും, കുറഞ്ഞ ചിലവ്, ദീർഘകാല നേട്ടങ്ങൾ.

സോളാർ ആശുപത്രി

സോളാർ ആശുപത്രി
ഉയർന്ന ഊർജ്ജ ഉപഭോഗമുള്ള ഒരു പൊതു സേവന സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിൽ, ഊർജ്ജ സംരക്ഷണം, മലിനീകരണം കുറയ്ക്കൽ, ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കൽ എന്നിവയുടെ ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആശുപത്രികൾ വലിയ സമ്മർദ്ദം നേരിടുന്നു.ഗ്രീൻ ഹോസ്പിറ്റലുകളുടെ നിർമ്മാണ-വികസന മാതൃക സജീവമായി പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുകയും ഹരിത കെട്ടിടങ്ങളുടെ ആശയം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ, ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ ശാസ്ത്രീയ പ്രയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രധാനമാണ്.

സോളാർ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ

സോളാർ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ
ആശയവിനിമയ അടിസ്ഥാന സ്റ്റേഷനുകളുടെ ഒരു വലിയ സംഖ്യയുണ്ട്, അവ വ്യാപകമായി വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ 24 മണിക്കൂറും തുടർച്ചയായ വൈദ്യുതി വിതരണം ഉറപ്പാക്കണം.വിതരണം ചെയ്ത ഫോട്ടോവോൾട്ടായിക്ക് ആക്സസ് ഇല്ലാതെ, ഒരിക്കൽ വൈദ്യുതി മുടക്കം സംഭവിച്ചാൽ, താൽക്കാലിക വൈദ്യുതി വിതരണം ഉറപ്പാക്കാൻ ജീവനക്കാർ ഒരു ഡീസൽ ജനറേറ്റർ ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്, കൂടാതെ പ്രവർത്തനവും പരിപാലന ചെലവും താരതമ്യേന ഉയർന്നതാണ്.ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഫോട്ടോവോൾട്ടായിക് പവർ ജനറേഷൻ സിസ്റ്റം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രായോഗികതയോ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയോ കണക്കിലെടുക്കാതെ, വളരെ ഉയർന്ന ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ മൂല്യമുണ്ട്.

സോളാർ ഫാക്ടറി

സോളാർ ഫാക്ടറി
വ്യാവസായിക പ്ലാൻ്റുകൾ ഏറ്റവും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ വ്യാവസായിക വാണിജ്യ പദ്ധതികളാണ്.വ്യാവസായിക പ്ലാൻ്റുകളിൽ ഫോട്ടോവോൾട്ടെയ്‌ക്ക് പവർ പ്ലാൻ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് നിഷ്‌ക്രിയ മേൽക്കൂരകൾ ഉപയോഗിക്കാനും സ്ഥിര ആസ്തികൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനും പരമാവധി വൈദ്യുതി ചാർജുകൾ ലാഭിക്കാനും മിച്ച വൈദ്യുതി ഗ്രിഡുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് കോർപ്പറേറ്റ് വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയും.ഊർജ സംരക്ഷണവും ഉദ്‌വമനം കുറയ്ക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും നല്ല സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കാനും ഇതിന് കഴിയും.

സോളാർ സൂപ്പർമാർക്കറ്റ്

സോളാർ സൂപ്പർമാർക്കറ്റ്
ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളിൽ കൂളിംഗ്/ഹീറ്റിംഗ്, എലിവേറ്ററുകൾ, ലൈറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയ നിരവധി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ട്, അവ ഉയർന്ന ഊർജ്ജം ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്.അവയിൽ ചിലതിന് വിശാലമായ മേൽക്കൂരയുണ്ട്, ചില ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളും സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളും ഇപ്പോഴും ചങ്ങലകളാണ്.മേൽക്കൂരയിലെ ഫോട്ടോവോൾട്ടിക് പാനലുകൾക്ക് ചൂട് ഇൻസുലേഷനിൽ ഒരു പങ്കു വഹിക്കാൻ കഴിയും, ഇത് വേനൽക്കാല വൈദ്യുതി ഉപഭോഗത്തിൽ എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് കുറയ്ക്കും.

സോളാർ പവർ സ്റ്റേഷൻ
സോളാർ ഫോട്ടോവോൾട്ടേയിക് പവർ ജനറേഷൻ പ്രക്രിയയ്ക്ക് മെക്കാനിക്കൽ കറങ്ങുന്ന ഭാഗങ്ങളില്ല, ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, കൂടാതെ അത് ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വസ്തുക്കളൊന്നും പുറത്തുവിടുന്നില്ല.ശബ്ദമില്ല, മലിനീകരണമില്ല എന്ന സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ ഇതിനുണ്ട്;സൗരോർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾക്ക് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നുമില്ല, വ്യാപകമായി വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ്.